Skip to main content
logopeda

Kiedy do poradni?

Rozpoczęcie nauki w szkole to ważny etap w życiu dziecka, ale również stresujący czas dla rodziców. Jeśli rodzic obserwuje swoje dziecko, wie, że poświęca na naukę odpowiednią ilość czasu, a mimo to nie osiąga ono zadawalających wyników w nauce, prawdopodobnie boryka się z jakimś problemem, który niekoniecznie musi być dla rodziców czytelny.

Już we wczesnym dzieciństwie można zaobserwować pierwsze symptomy zapowiadające ryzyko dysleksji (specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu). Dzieci z ryzyka dysleksji później zaczynają chodzić i biegać, mają trudności z rysowaniem, układaniem klocków i samodzielnym ubieraniem się. Mowa u takich dzieci również może rozwijać się wolniej. Na etapie przedszkolnym nie lubią zabaw manipulacyjnych, mają trudności z układaniem puzzli, wykonywaniem prac plastycznych, jazdą na rowerze, wykonywaniem ćwiczeń ruchowych. Nie słyszą rymów i nie potrafią ich tworzyć, nie pamiętają wierszyków, piosenek, trudności sprawia im dzielenie słów na sylaby, wymienianie słów na wskazaną głoskę.

Symptomy ryzyka dysleksji mogą nasilać się na początku nauki w szkole. Dzieci wolniej zapamiętują litery, mylą litery podobne kształtem (np. a-o, b-d, m-w, n-u), piszą litery i cyfry w lustrzanym odbiciu, mają trudności ze składaniem głosek w słowa, przekręcają wyrazy w trakcie czytania, podczas pisania mogą opuszczać litery w wyrazach. Trudnościom tym towarzyszą często zaburzenia orientacji przestrzenno-kierunkowej, polegające na tym, że dzieci mylą prawą i lewą rękę, nogę, nie potrafią określić kierunku na prawo i na lewo od siebie, nie potrafią rozplanować właściwie miejsca w zeszycie, zaczynają pisać np. w środku strony.

Są to tylko niektóre trudności jakie można zauważyć u takich dzieci.

Pierwsza pomoc: jak (s)korzystać?

Do poradni psychologiczno-pedagogicznej może się zgłosić każdy rodzic z dzieckiem. Nie potrzeba do tego specjalnego skierowania – ani od pedagoga szkolnego, ani – tym bardziej – od lekarza rodzinnego. Poradnie zazwyczaj podlegają rejonizacji: zajmują się wsparciem dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych w danym rejonie. Aby dowiedzieć się, do jakiej poradni możemy się zgłosić, wystarczy zapytać o to nauczyciela czy szkolnego pedagoga, który na pewno dysponuje taką wiedzą lub samodzielnie sprawdzić tę informację w sieci.

Do wizyty w poradni warto przygotować zarówno siebie, jak i dziecko. Warto pamiętać o tym, że wizyta jest przede wszystkim długotrwała i zwykle nie wystarczy jedna – terminy następnych wizyt ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb. To pewien proces, który zaczyna się od wstępnej diagnozy. Spotkania zwykle odbywają się w obecności dziecka, rodziców, pedagoga i psychologa. Pierwsza wizyta jest typowo informacyjna – to wywiad z rodzicami, dlatego często nie jest konieczna obecność dziecka na tym etapie: specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad, aby dowiedzieć się jak najwięcej o dziecku. Stawiane pytania dotyczą rozwoju dziecka, jego sfery emocjonalnej i społecznej. Niektóre poradnie zalecają, aby na pierwsze spotkanie przynieść dzieła dziecka – jego swobodne notatki czy rysunki. To cenny materiał badawczy dla ekspertów. Jeśli się taką posiada, warto przynieść również opinię pedagoga szkolnego o dziecku.

Kolejnym etapem jest badanie z udziałem dziecka: zazwyczaj jest ono po prostu zabawą, np. rozwiązywaniem zagadek, łamigłówek, rysowaniem, pisaniem i czytaniem. Te czynności i sposób, w jaki dziecko je wykonuje, dostarczają specjalistom wiedzy na temat jego rozwoju. Również za ich sprawą dziecko zapamiętuje wizytę w poradni jako czas spędzony w przyjemny sposób. Badania z dzieckiem odbywają się bez obecności rodzica: dzięki temu specjalista ma szansę nawiązać z dzieckiem indywidualny kontakt; dziecko zachowuje się w takiej sytuacji bardziej swobodnie, nie jest pod obserwacją rodzica i pokazuje siebie takim, jakim jest, a nie takim, jakim chce je widzieć rodzic.

W rozpoznawaniu i rozumieniu szczególnych potrzeb edukacyjnych dziecka bardzo pomaga wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej. To miejsce, w którym doświadczeni specjaliści służą swoją wiedzą: wszystko po to, aby umiejętnie wspierać Ciebie i Twoje dziecko – głównie, choć nie tylko, na etapie jego nauki szkolnej.