Skip to main content

Dla dziecka

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna służy pomocą dzieciom od momentu urodzenia do momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Wspieramy dzieci pomocą psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz z zakresu integracji sensorycznej.

My Services
WOKRO (Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy)

WOKRO (Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy)

ZWWRDz (Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka)

ZWWRDz (Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka)

TERAPIA: PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA, INTEGRACJA SENSORYCZNA

TERAPIA: PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA, INTEGRACJA SENSORYCZNA

DIAGNOZA

DIAGNOZA