Skip to main content

O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej działa od 1969 roku, w obecnej siedzibie mieści się od 2014 roku. Jest jedyną poradnią w powiecie rawskim. Obejmuje ona swoim działaniem wszystkie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz przedszkola i żłobki na tym terenie. Poradnia obejmuje swoim działaniem placówki z rejonu: Gminy Rawa Mazowiecka, Miasta Rawa Mazowiecka, Miasta i Gminy Biała Rawska, Gminy Regnów, Gminy Cielądz oraz Gminy Sadkowice. Poradnia jest publiczną placówką oświatową, udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci  i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W poradni działa Zespół Orzekający oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.  W placówce są również realizowane zajęcia terapeutyczne w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (OKRO).

Dlaczego my ?

Poradnia zatrudnia doświadczonych pracowników – psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej. Pracownicy poradni posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Systematycznie dokształcają się i zdobywają nową wiedzę. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.

Masz dodatkowe pytania?

Napisz do nas.