Skip to main content

Pedagog

Pedagog

Specyficzne trudności w uczeniu się

Rok szkolny jest pełen wyzwań nie tylko dla uczniów, ale również rodziców. Zwłaszcza tych, których dzieci mają trudności z nauką, a w szczególności z koncentracją, zapamiętywaniem, czytaniem i pisaniem. Takim dzieciom przyswajanie wiedzy zajmuje więcej czasu niż innym i często wymagają dodatkowego wsparcia. Dla niektórych rodziców oznacza to nawet kilka godzin wspólnego odrabiania lekcji lub jeżdżenie od korepetytora do korepetytora. Jeśli zauważyliśmy, że nasze dziecko ma problemy z uczeniem się, nie powinniśmy tego lekceważyć. Choć stosunkowo trudno dostrzec objawy dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym, nie jest to niemożliwe.

Pedagog

Wśród pierwszych objawów dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wymienia się:

 • późny rozwój mowy – nawet w okolicach 4. roku życia,

 • popełnianie nagminnie fonetycznych błędów przy wypowiadaniu słów, np. jak/tak, domek/Tomek, lody/wody,

 • wolne uczenie się i wykorzystywanie w mowie nowych słów,

 • jąkanie się i zacinanie,

 • trudności w nabywaniu umiejętności manualnych, np. wiązania butów,

 • trudności w zapamiętywaniu wierszyków, rymowanek lub piosenek,

 • problemy w zapamiętaniu nazw dni tygodnia, miesięcy, liter, liczb, kolorów itp.,

 • popełnianie dużej liczby błędów przy opowiadaniu historii w kolejności,

 • problemy w rozpoznawaniu kierunków (prawo i lewo).

Pedagog
 • czytają wolniej niż ich rówieśnicy,

 • nie rozróżniają niektórych liter, dźwięków lub słów,

 • piszą powoli,

 • mówią, że widzą jak tekst na następnej stronie zlewa się lub porusza,

 • popełniają błędy pisząc nawet najprostsze słowa, takie jak „i” lub „kot”,

 • często nie rozumieją tego, co dopiero przeczytali,

 • piszą chaotycznie.

Pedagog

Starsze dzieci, które mają dysleksję:

 • zmagają się z problemami podczas pisania zdań lub tekstów (robią dużo błędów gramatycznych i interpunkcyjnych),

 • długo zajmuje im odrabianie prac domowych lub pisanie sprawdzianów,

 • wypowiadają się wolniej niż to normalne,

 • unikają czytania na głos,

 • czytając na głos często opuszczają krótsze słowa,

 • nie pamiętają słów, dlatego ich wypowiedź jest przerywana i nieścisła.