Skip to main content

Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne to specjalistyczna forma pomocy, która koncentruje się na wspieraniu rodzin w różnych aspektach ich życia. Jego celem jest poprawa jakości życia rodzinnego, rozwiązywanie problemów i konfliktów oraz budowanie więzi rodzinnych. Oferuje wsparcie i pomoc rodzinom w radzeniu sobie z trudnościami.

Poradnictwo rodzinne może pomóc w wielu sytuacjach, takich jak:

1. Kryzysy rodzinne:

  • Rozwód, separacja, śmierć bliskiej osoby, choroba, niepełnosprawność, przemoc, uzależnienia.

2. Problemy wychowawcze:

  • Trudności w nawiązywaniu kontaktów, agresja, nieposłuszeństwo, zaburzenia zachowania, problemy szkolne, ryzyko wykluczenia społecznego.

3. Problemy emocjonalne:

  • Lęki, depresja, niska samoocena, stres, brak poczucia sensu życia.

4. Problemy w relacjach:

  • Brak zaufania, zazdrość, niewierność, konflikty, brak intymności, niezadowolenie, brak wspólnych celów i zainteresowań.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem. Oferujemy profesjonalną, bezstronną i dyskretną pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdej rodziny.

“Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu. Tu nigdy nie brak sposobności, aby ją okazać…”

Św. Matka Teresa z Kalkuty