Skip to main content

Współpraca (inne możliwości)

  1. Doraźna pomoc psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna na terenie szkoły / przedszkola po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności oraz telefonicznym umówieniu terminu.
  2. Uczestniczenie pracowników poradni w spotkaniach nauczycieli uczących danego ucznia w sprawach dostosowania metod dydaktycznych i wychowawczych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na terenie szkół i przedszkoli.
  3. Mediacje rodzinne i szkolne (konflikt: rodzic-uczeń, rodzic-nauczyciel, uczeń-nauczyciel).
  4. Sieć współpracy w ramach programu ogólnodostępnego kompleksowego wspomagania szkół dla:
  •  psychologów, logopedów szkolnych,
  •  pedagogów, nauczycieli wspierających oraz prowadzących w grupach i klasach integracyjnych.

Prosimy zainteresowane osoby o zgłoszenie się do sekretariatu poradni.