Skip to main content

TERAPIA: PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA, INTEGRACJA SENSORYCZNA

  1. Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży mającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, z zaburzeniami zachowania, problemami adaptacyjnymi w szkole, zaburzeniami wynikającymi z błędnych relacji rodzinnych (rozwód rodziców, śmierć w rodzinie, niewłaściwe metody wychowawcze, błędne postawy rodzicielskie), przezwyciężenie problemów edukacyjnych, poprawa relacji z rówieśnikami i inne niepokojące zachowania dzieci i młodzieży.
  2. W poradni udzielane jest wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia lękowe), wsparcie dla osób przejawiających myśli samobójcze.
  3. Terapia rodzin: konsultacje dla rodziców i wychowawców.
  4. Terapia pedagogiczna dla dzieci młodszych.
  5. Terapia metodą Integracji Sensorycznej w ramach Zespołu WWR.
  6. Terapia metodą Warnkego.
  7. Zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej.